Please enable javascript to use this site.
· OpenID

  1. ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ (dokidoki@gs.smuglo.li)'s status on Monday, 20-Mar-2017 18:11:40 UTC ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ