Please enable javascript to use this site.
· OpenID

  1. ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ (dokidoki@gs.smuglo.li)'s status on Wednesday, 04-Oct-2017 22:14:56 UTC ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ