Please enable javascript to use this site.
· OpenID

  1. ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ (dokidoki@gs.smuglo.li)'s status on Tuesday, 07-Nov-2017 21:21:24 UTC ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ