Please enable javascript to use this site.
· OpenID

  1. ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ (dokidoki@gs.smuglo.li)'s status on Monday, 12-Mar-2018 23:09:49 UTC ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ ᛞᚩᚳᛁᛞᚩᚳᛁ
    Post things worth going to war over.